ارتش سوریه امروز صبح با حمایت هوایی روس ها عملیاتی رو به سمت بلندی القصب ترتیب داد و موفق شد ضمن اسارت چند تن از تروریستها ، روستای القصب ، برج القصب ، 4 بلندی اصلی این ارتفاع و همچنین بیت فارس را آزاد کند .
خبرهای تکمیلی در پست های بعدی ..
نقشه با کیفیت : https://www.mediafire.com/?66kdfr7f6f36rk5