در ادامه پیشرویهای ارتش و نیروهای مقاومت در صحرای سوریه منطقه علیانیه بطور کامل پاکسازی شد .