این شهید چند سال پیش در نبرد با تروریست های پژاک در مناطق مرزی استان آذربایجان غربی به شهادت رسید.