حزب الله و ارتش سوریه موفق شدند مسجد جسر واقع در مرکز زبدانی و تعدادی از ساختمانهای اطراف مسجد را تصرف کنند .
درگیریهای اطراف مسجد رحمة در منطقه نابوع هم باعث هلاکت تعدادی از مسلحین شد .
نقشه با کیفیت : http://s2.img7.ir/mkE4p.jpg

یکی از مناطق تجمع مسلحین در زبدانی در تصویر زیر قابل مشاهده هست .به فشردگی ساختمان ها در این مناطق دقت کنید تا متوجه دشواری پاکسازی این مناطق بشید .