ارتش سوریه در ادامه عملیات تهاجمی در ریف جنوبی حلب روستاهای جورة الجحاش، رسم الشیخ، دیرصلبیه، رسم عکیرش و روستای مهم بلاس رو آزاد کرد.
روستای قیقان (مفلسه)، مزارع ایوبه و روستاهای کفرعبیش و کفرعبید در این محور جزو اهداف بعدی ارتش هستند.
منابع ارتش گفتند که مزارع ایوبه و کفرعبید رو گرفتند در صورتی که فعلا تثبیت نشده و درگیریهای سنگین در این محور ادامه داره .
دیروز در ریف شرقی حلب در محور کویرس هم ارتش روستا و بلندی تل سبعین رو تصرف کرد.در این محور ارتش هنوز موفق به گرفتن جدیده نشده و دکوانه در شمال تل سبعین هم تقریبا در حال تصرف هست .