کردها درصد زیادی از شهر رو به تصرف خودشون در آوردند ،، البته لازم به ذکره که مناطق باز مانند اطراف شهر، جبهه ی تثبیت شده ای نداره و بیشتر حالتی چریکی داره و یگانهای هریک از طرفین قادر نیستند پایگاه ثابتی رو ایجاد کنند ...

کردها در این هفته علاوه بر جنوب موفق شدند در شمال و در مناطق صنعتی پیشرفتهای خوبی داشته باشند ..

وضعیت بلندی مشتی نور در جنوب شرقی شهر کاملا واضح نیست ولی دست برتر رو کردهای کوبانی و هم پیمانانش دارند..

داعش همچنان به مناطق شرقی شهر چسبیده و بمب افکنهای ائتلاف همچنان مواضع داعش ذلیل شده رو بمباران میکنند ...

در تصویر زیر خط چینهای مشکی نشان دهنده ی بیشترین مقدار پیشروی داعش در کوبانی در تاریخ 16 اکتبر هست؛ زمانی که کوبانی در خطر سقوط کامل قرار داشت که البته سقوط نکرد و حالا ....

kobani_23_nov.JPG