نقشه برای دوستانی که پیگیر اخبار کوبانی هستند .

دیروز هم دوباره 6 روستا در اطراف کوبانی به تصرف کردها دراوومد . داعش همچنان داره شکست میخوره .

sqp225pw2hzywf2ywhm2.jpg

تصویر زیر هم نشوون دهنده ی مقیاس بمبارانهایی هست که در زمان حضور داعش در شهر کوبانی بروی کوبانی صورت گرفت .
توضیح : رنگ گرم مثل قرمز نشوون دهنده ی بیشترین حجم بمبی هست که بروی اون نقطه فرود اومده و آبی هم کمترین مقدار .

qtq5acn1mkgao7hm8l7y.jpg