بیش از دو سوم شهر تحت کنترل نیروهای ارتش هست.

ایستگاه قطار شهرو محله های عسکری و جغیفی تا حدود زیادی پاکسازی شدن.

سه پل مهم شهر که روی فرات قرار دارن هنوز کاملا در اختیار نیروهای عراقی نیست و بیمارستان دوم فلوجه هنوز در دست دواعشه..

نقشه با کیفیت: http://www.mediafire.com/convkey/0bd9/rhnw35nsmw3qanbzg.jpg