از ۱۰ روز گذشته تا به امروز پیشرویهایی توسط SDF در اطراف رقه صورت گرفت؛ هرچند که پیشرویها به آهستگی صورت میگرد اما هماهنگی نیروها قابل قبول است .
در روزهای اخیر مناطقی همچون عطشانه، الانصار، الرافقه، میسلوم، مرکز پنبه آزاد شدند.
با تصرف مرکز پنبه (مرکزالاقطان) کردها به ۴ کیلومتری شهر رقه رسیدند و کم کم باید شاهد رسیدن درگیریها به لشکر 17 باشیم.
همچنین شایعاتی مبنی بر تحویل خطوط تماس اطراف رقه به ارتش سوریه و ادامه عملیات توسط دولت وجود دارد که  فعلا نمیتوان درستی آن را تایید کرد..

نقشه : http://www.mediafire.com/convkey/da26/ddaumu3fphvyw4rzg.jpg