وضعیت در قنیطره خطرناک هست.

پس از اینکه در مرحله اول ایست بازرسی گروهان طرنجه، مزارع الامل و ایست بازرسی پلیس نظامی سقوط کرد، ارتش سوریه با تاخیر نیروی کمکی ارسال کرد و ایست بازرسی پلیس نظامی در شرق تل احمر و بخشی از مزارع الامل رو پس گرفت.

اما در مرحله دوم حمله مجددا با تعلل ارتش در ارسال نیروی کمکی بلندی راهبردی تل احمر هم به طور کامل سقوط کرد.

هنگام سقوط ایست بازرسی گروهان طرنجه تنها فرمانده و 30 سرباز در این ایست بازرسی حاضر بودند که با هجوم سنگین مسلحین ناچار به عقب نشینی شدند.

به دلیل پشتیبانی کامل اسراییل از مسلحین در این منطقه فقط بالگردهای ارتش در این درگیری حضور داشتند. هدف بعدی مسلحین تصرف تل الحمریه، گروهان عباس، ایست بازرسی پلیس نظامی، نبع الفوار، بلندی UN و بلندی شاهین هست.

با این وضعیت روستای حضر در وضعیت شبه محاصره قرار گرفت و ارتباطش موقتا با حرفا قطع شده و در صورت سقوط گروهان عباس، گروهان الکناف و گروهان توپخانه ای 100 به طور کامل محاصره خواهد شد.

در درگیریهای دیروز ابو صطیف القیطاوی و ابو خلیفة از فرماندهان نظامی احرار الشام و ابو عبد الله ناحتة فرمانده جند الملاحم به هلاکت رسیدند و سامر حاطوم فرمانده نیروهای ارتش سوریه مستقر در تل احمر هم به شهادت رسید.

نقشه با کیفیت (700 کیلو) : http://s2.img7.ir/dh9iN.jpg