عملیات فلوجه پس از حدود 20 روز به مرحله ای رسیده که میشه گفت حدود نیمی از شهر در کنترل نیروهای ارتش عراقه.

البته لازم به ذکره که مناطق آزاد شده به علت تراکم کمتر نسبت به مرکز شهر، نبردی ساده تر داشتن.

نیروهای ارتش از کشیده شدن نبرد به مرکز اداری در مرکز خبر میدن که احتمالا درگیری ها برای پاکسازیش از فردا شروع بشه.

خبرهای خاصی از درون شهر منتشر نمیشه تا بدونیم حجم انتحاریها و تله های انفجاری داعش برای مقابله با ارتش در چه حد بوده و درگیریها چه حجمی از خرابی به بار اورده..

در جنوب فلوجه منطقه روستایی حصی توسط ارتش و حشد پاکسازی شد..

لینک نقشه با کیفیت: http://www.mediafire.com/convkey/2898/nb1jc30j9m4vgorzg.jpg