تاکنون تقریبا مساحتی نزدیک به ۹۵٪ از مناطقی که در گذشته در شرق و مرکز حلب در اختیار مسلحین بود، آزاد شد.

عملیات ارتش و نیروهای مقاومت در قلب شهر حلب همچنان ادامه دارد و فعلا خبری از توقف درگیریها و اجازه خروج به تروریست های باقیمانده در شهر حلب نیست ..

نقشه با کیفیت : http://www.mediafire.com/convkey/776f/5bccdqnt1vpqi3dzg.jpg