نیروهای ارتش در ادامه درگیریها در مناطق شرقی، مدرسه علوم دینی در شمال منطقه زراعه رو فتح کردن.

درگیریها در محله ورزشگاه ادامه داره.

روستای الصوفیه در شرق شهر از هدف های اصلیه که حجم حملات و پیشروی ها در اون داره افزایش پیدا میکنه.

پیشروی ها در محله الورار هنوز خیلی کند هست و با اینکه گفته شده بیمارستان اطفال در این محله در کنترل ارتشه، هنوز مدرک موثقی از این کنترل منتشر نشده.

نقشه با کیفیت : http://www.mediafire.com/convkey/7c40/vtpevz6sx2g2v1zzg.jpg