یشروی های ارتش در مناطق مختلف رمادی ادامه داره.

از مهمترین موقعیت های فتح شده در سه روز گذشته میشه به بیمارستان کودکان در غرب مربع امنیتی و ادعای فتح مسجد کبیر در شرق محله بازار اشاره کرد.

روستاهای شرق شهر که اهمیت زیادی دارن هنوز در دست داعش هستن اما طی این سه روز ارتش کمی درگیری رو به سمت روستاها کشانده.

طبق معمول تخلیه مردم و تله های انفجاری بزرگترین مانع پیشروی های سریع هست..

نقشه با کیفیت: http://www.mediafire.com/view/h1pv8ka1wm914d8/Ramadi%20-06%20January%202016.jpg