ارتش سوریه و نیروهای دفاع وطنی شهرک طیبة الامام را از مسلحین بازپس گرفتند. تثبیت مواضع و پاکسازی شهر از مین ها و تله های انفجاری ادامه دارد.
نقشه : http://www.mediafire.com/convkey/ac99/a7ni1nerhe8dw9fzg.jpg