در مرحله پنجم عملیات "الموت و لاالمذلة" مسلحین موفق شدند بخش اعظم محله منشیه را تصرف کنند.
اهمیت محله منشیه غیر از وجود ساختمانهای بلند قرار داشتن در منطقه ای با ارتفاع بالا و اشراف روی بقیه محلات درعا و نیز مسیر مواصلاتی بین سوریه واردن است.

نقشه با کیفیت : http://www.mediafire.com/convkey/bbb2/1ei2bfegv40bwzbzg.jpg