خطوط تماس چند روزی هست که تغییر نکرده و حملات دیروز ارتش به قراصی و تل محروقات دفع شد .

دمیستورا و سازمان ملل پس از توقف پیشروی های تروریست ها در جنوب حلب دوباره طرح آتش بسی 48 ساعته رو مطرح کردند که فعلا مورد توافق قرار نگرفته ،،،

نبردها در جنوب حلب گره خورده و هفته ی آتی زمانی هست که ارتش سوریه باید ابتکار عمل را در دست بگیرد در غیر اینصورت گذشت زمان موازنه را به نفع مسلحین تغییر خواهد داد .

نقشه با کیفیت : http://www.mediafire.com/convkey/abb7/ybvh2iemc8ay8o6zg.jpg