از دو روز گذشته ارتش سوریه برای افزایش کمربند ایمنی توپخانه راموسه عملیات رو در محور محله راموسه شدت بخشید .

همزمان محور جنوبی المشرفه و مستودعات هم فعال شد .

در روزی که گذشت ارتش سوریه موفق شد مسلحین را از محله راموسه بطور کامل پس بزند.

نکته قابل توجه این عملیات در اختیار گرفتن کنترل کامل سادکوب هست ؛ سادکوب تقریبا از چهار سال گذشته در اختیار مسلحین بود  .

نقشه با کیفیت : http://www.mediafire.com/convkey/584f/2r57nuc7co8cuxfzg.jpg