پس از عملیات ناکام داعش در جرود راس بعلبک ، خبر خاصی از داعش نیست .
رزمندگان حزب الله به آرامی در حال پاکسازی مناطق جنوبی بلندیهای عرسال و جراجیر هستند .
همانطور که سید حسن نصرالله گفت ؛ حزب الله عزمی جدی و راسخ برای پاکسازی بلندیها از لوث وجود تکفیریها دارد ولی در این امر عجله ای ندارند و آهسته و پیوسته مناطق را پاکسازی خواهند کرد .

در مورد نقشه سعی شده مناطق طرفین نسبت به آخرین پیشرویهای حزب الله به خوبی ترسیم بشه .
در کل اطلاعات میدانی خاصی در مورد نحوه ی پیشروی نیروها به بیرون درز نمیکنه و نقشه ها بر  اساس آخرین خبرهای میدانی ترسیم شده .

نقشه با کیفیت بیشتر (600کیلو) : http://s2.img7.ir/M5dTa.jpg