ارتش سوریه موفق شد مقبله و مزارع اطراف رو تثبیت کنه.

درگیریها در محور کورین ، فیلون ، قمیناس ادامه دارد.

به گفته ی حسین مرتضی ، مسلحین زیر فشار هستند و از دیگر گروهها درخواست کمک دارند .

همچنین تعدادی از تروریستهای غیر سوری ، پس از آغاز عملیات پسگیری ادلب از مرز اطمه به ترکیه رفتند .