آخرین وضعیت اسقرار نیروها در شمال و جنوب ادلب به صورت زیر هست .

امروز حاجز ارتش در شمال مسطومه شاهد درگیریهایی بین طرفین بود .

بالطبع در شمال هم دو شهر شیعه نشین کفریا و فوعه در محاصره قرار گرفتند .

هنوز خبری از حملات سنگین به سمت این دو شهرک نیست .

البته مسلحین خودشون به خوبی میدوونند که قضیه ی این دو شهرک با شهر ادلب فرق میکنه ؛ قبلا طعم مقاومت شیعی رو در شهرکهای قهرمان و پایدار نبل و الزهرا چشیدند .ولی این نکته رو هم در نظر داشته باشید که نبل و الزهرا از لحاظ جغرافیایی و ناهمواری های زمین وضعش بسیار بسیار بهتر از کفریا و فوعه هست و این موضوع ، کار رو برای مدافعان سخت میکنه .

توکل بر خدا