مسلحین موفق شدند به سیلوهای گندم در شرق شهر نفوذ کنند .

بیشتر منطقه صنعتی در اختیار مسلحین قرار گرفت .

الان فشار حملات بروی میدان محریب هست و مسلحین فتح این میدان رو به منزله ی گامی اصلی در تصرف شهر میدوونند .

خبرهایی از تصرف حاره شمالی و میدان معره مصرین منتشر شده که تا الان تصویری از این ادعا بیرون ندادند .

اوضاع بدجور خرابه ، اگه نیروی کمکی که قرار بود برسه ، تاخیر بیشتر داشته باشه فاتحه ی ادلب به واقع خوندس .

توکل بر خدا

idlib4.JPG