نیروهاى داعش پس از وارد شدن به کرکوک که ممکن است از بین دو روستاى بشیر و داقوق و یا از سمت حویجه وارد کرکوک شده باشند ؛ طبق گزارش ها در ٨ نقطه کرکوک و اطراف به درگیرى پرداختند .
هر یک از این ٨ گروه از ٥ تا ٧ نفر تشکیل شدند و مسؤولین شهر کرکوک بعد از یک روز درگیرى خبر از کشته شدن ٣٠ تا ٣٥ نفر از نیروهاى داعش دادند .
احتمال میرود بین ١٠ تا ١٥ نفر از تروریست هاى داعش در شهر ناپدید شده باشند، چند ساعت هست که در کرکوک صداى تیراندازى شنیده نمیشه ولى نگرانى از مسلحین ناپدید شده داعش در شهر کرکوک همچنان ادامه دارد...
از ‏@resnews