- هرچند که آمار شهدا تا 120 نفر اعلام شده است، اما مقامات بومی حلب، تعداد را 170 نفر اعلام کردند که 116 نفر آنها کودک هستند.
- با توجه به اینکه بعضی زخمی ها به بیمارستانهای مسلحین اعزام شدن، هنوز نمیشه آمار رو نهایی دانست. هنوز مرجعی نیز در مورد وضع این مجروحان اطلاع رسانی نکرده است.
- با توجه به اینکه بسیاری خانواده ها طی محاصره و تبادل ها از هم جدا شده اند، کسی بعضی از پیکرها را شناسایی نکرده است.
- عکس بعضی کودکان شهید شده برای شناسایی منتشر شده است، صحنه ها بسیار درآور است، اما برای ثبت این جنایت در تاریخ لینک (توییتر) اونها رو میزارم، لطفا کسانی که ناراحت میشن نگاه نکنند:
https://twitter.com/IvanSidorenko1/status/853711645528530944/photo/1
- برای دوستانی که میپرسن: بین 5000 تا 8000 نفر طی این مبادله از فوعه و کفریا خارج شده اند، احتمالا عددی بین 8000 تا 13000 نفر دیگر در دو شهر تحت محاصره هستند.