آخرین تصویر حاج رمضان حسین زاده در شب نوزدهم قدر در مسجد الزهرای کابل که امشب یعنی در شب شهادت حضرت علی علیه السلام به شهادت رسید .