پیشروی در روستاهای شرقی شهر با فتح تمامی روستاها بجز سجاریه همراه بوده.

انشالله عملیات فتح سجاریه هم به زودی شروع خواهد شد.

هنوز محله ورزشگاه و الورار پاکسازی نشدن.

نقشه با کیفیت : http://www.mediafire.com/convkey/f39e/0w3y3b1sg6jqdn0zg.jpg