دیروز جوبر شاهد پیشروی ی جزیی ارتش بود، محور اصلی فشار به سمت شرقی مواضع مسلحین بود.

مسلحین راههای ورودی خانه ها را از ترس ارتش بمبگذاری کردند.

 

تصاویر زیر مربوط به متحلق جنوبی و اطراف پل زملکاست .

اواخر تابستان تروریستهای جبهه النصره پرچم خودشون رو بین دو بلندی در اطراف پل زملکا نصب کرده بودند ،دیروز ارتش سوریه به این محل نزدیک شد و بعد از عقب زدن مسلحین از چند ساختمان اطراف و در لحظه ی مناسب یکی از افراد ارتش پرچم النصره رو پایین آورد و پرچم سوریه رو جاش زد ...

نزدیکی مسلحین و نیروهای ارتش در بین این گذرگاه (جوبر-زملکا) به اندازه ای بود و هست که دوطرف به راحتی باهم صحبت میکنند و برای هم رجز میخونند

10888436_889480011102816_410468580238142

10888808_889478271102990_527427008743853

thumb_10881632_889479827769501_366586076