رئیس پزشکی قانونی کشور:
تعداد شهدای حملات تروریستی تهران به ۱۶ نفر رسید.
۱۵ نفر از شهدای حوادث تروریستی روز گذشته مربوط به مجلس و یک نفر مربوط به حرم مطهر بوده است.
از تعداد شهدا ۱۳ تن مرد و ۳ تن‌ زن هستند.