دود روی صحن حضرت زهرا مشخصه ولی معلوم نیست که خود صحن آتش گرفته یا جایی دیگه ایه.

فعلا که گفته شده آتش سوزی در انبار فرش صحن رخ داده

چند ساله مهندسان و کارگران عراقی و ایرانی زحمت کشیدن تا صحن حضرت زهرا به این مرحله از کار برسه که دیگه تقریبا تمام کارهای اساسیش تموم شده باشه.

ان شالله خسارات سنگین نباشه.