شهر طرابلس لبنان از دیروز شاهد درگیریهای مسلحانه بین تروریستهای تکفیری و ارتش لبنان بود .

تروریست های مسلح به کمک علمای وهابی تکفیری که نقش بسزایی در تحریک مردم و ایجاد اینگونه مسائل دارند باعث مختل شدن امینت شهر شده اند .

از این رو نیروهای ارتش لبنان به سرعت در مناطق مختلف شهر پخش و به مقابله با تروریستها پرداخته اند .درگیریهای سنگین همچنان در محله های طرابلس در جریان است .

آمارها حاکی از زخمی شدن بیش از 10 نفر از نیروهای ارتش و مردم است . هنوز آمار دقیقی از تلفات تروریستها در دسترس نیست .