ساعتی پیش جنگنده های سعودی حملاتی سنگین بروی صنعا انجام دادند و این در حالی هست که ساعت آتش بس 12 امشب تعیین شده بود !!
سعودی ها عملا آتش بس رو تنها پس از یکی دو ساعت نقض کردند .