قرار هست از ساعت دوازده ظهر امروز به وقت محلی در برابر توقف هجوم گروه های تروریستی به شهرهای فوعه و کفریا، حمله حزب الله برای آزادی کامل شهر الزبدانی متوقف شود.

الان که ساعت 13:40 دقیقه هست آتش بسی صورت نگرفته و درگیریها ادامه داره ...