خب

گویا توافق بر این شد تا از صبح فردا یعنی ساعت 6:00 صبح پنج شنبه بمدت 48 ساعت صلح در ‫#‏زبدانی‬ و ‫#‏فوعه‬ و ‫#‏کفریا‬ برقرار بشه و در این مدت مذاکرات صورت بگیره