درپی خبر یا شایعه ی هلاکت بغدادی ( چیزی رو رد یا تایید نمیکنم ، بعدا بوش در میاد hee_hee )