داعش جزییات جدیدی از سکه های خود را منتشر کرد.

در گذشته نیز این گروهک تروریستی اقدام به چاپ پاسپورتهایی با نام دولت اسلامی کرده بود ..

B2VyLAeCEAAveyd

B2VyY5jCYAAHSG6 B2VyY6UCIAALPbu B2VyXl2CMAAVIkn