حوالی بعدظهر امروز انفجار در داخل ساختمان استانداری قندهار در جنوب افغانستان به کشته وزخمی شدن  ساکنان این ساختمان انجامید .
یکی از مقامات استان کندهار به شرط افشا نشدن نامش به رادیو آزادی گفته است که دکتر همایون عزیزی استاندار قندهار و سفیر امارات متحده عربی که مهمان وی بود نیز در محل انفجار حضور داشته اند .
منبع مذکور در مورد نوعیت انفجار وتلفات ناشی از آن اطلاعاتی نداده است . تاکنون کسی مسئولیت این رویداد را نیز برعهده نگرفته است .
از سوی دیگر  گفته میشود که حادثه ناشی از انفجار بالن گاز بوده و در این حادثه حداقل 20 تن کشته و زخمی شده اند . که استاندار قندهار و سفیر امارات متحده عربی نیز در میان زخمیان هستند .
مسئولین محلی استان تا کنون در این مورد به رسانه ها چیزی نگفته اند . در حال حاضر ساختمان استانداری توسط نیروهای امنیتی مسدود شده و به خبرنگاران اجازه ورود داده نمی شود .
قندهار از استانهای نا امن در جنوب افغانستان است که گاه و بیگاه شاهد حوادث مختلف انفجار و انتحاری می باشد .