در درگیریهای طرابلس لبنان که از ابتدای هفته و با هجوم مسلحانه ی تکفیریها آغاز شد تا کنون 6 نفر از نظامیان ارتش به شهادت رسیدند ..

اسامی شهدا :

احمد سعید اسعد

محمد علی نون

عباس حیدر ابراهیم

جعفر علی اسمر

فراس محمود الحکیم

لعنت الله علی قوم الظالمین