ارتش سوریه موفق شد تمام نقاط حد فاصل الصفا و ام الرمان در محیط فرودگاه نظامی سین در شرق قلمون را از مسلحین پس بگیرد. دیروز نبردهای سختی در محیط فرودگاه رخ داد ؛ همچنان نبردهای پراکنده به منظور تامین کامل امنیت در جریان می باشد.

همچنین ارتش سوریه به کمک نیروهای حزب الله موفق شد بر بلندی استراتژیک ام رمان در شمال شرق ضمیر مسلط شود.این بلندی برای مسلحین از ارزش بالایی برخوردار است  و علاوه بر اشراف کامل به مسیر دمشق - بغداد و شهر ضمیر ؛ اشراف مناسبی به الرحیبه و مناطق قلمون دارد .

مسلحین حضور تقریبا فعال و پراکنده ای در مناطق شمال شرقی ضمیر دارند و در گذشته با تسلط به بلندی ام رمان باعث بسته شدن راه دمشق بغداد شده بودند که پس از تصرف این منطقه توسط ارتش علاوه بر باز شدن مسیر ؛ ارتش قادر خواهد بود تحرکات مسلحین پراکنده شده در جنوب شرقی قلمون را بهتر رصد کند.

لازم به ذکر است ضمیر پس از مصالحه در محاصره ی ارتش قرار دارد مسلحین مناطق شمال شرقی ضمیر پایگاه ثابتی ندارند.

zomayr

zomayr2