این دو شهرک پس از سقوط ادلب در بهار امسال بدست مسلحین در محاصره ی کامل قرار گرفت و با گذشت روزها و تحولات اخیر در شمال ادلب با مشکلات بسیار جدی روبرو شده است .

شیعیانی که غیرتمندانه و با شجاعت مثال زدنی  از دین و سرزمین و ناموس خود دفاع میکنند . و حالا درخطر قتل عام توسط جانی ترین و کثیف ترین انسانهای روی زمین قرار دارند .

متن زیر توسط صفحه ی رسمی فوعه و کفریا ، از طرف شیعیان این مناطق به زبان فارسی برای ایرانیان منتشر شده است ؛ بدون هیچ تغییری در زیر مطالعه بفرمایید :

موقعیت این دو شهر نسبت به ادلب :