ابو محمد الجولانی رهبر جبهه النصره بعد از ماه ها سکوت در پیامی صوتی به حملات هوایی نیروهای ائتلاف واکنش نشان داد

"ابو محمد جولانی در پیامی صوتی که در اینترنت منتشر شده خطاب به رهبران غرب گفت: رهبران غربی بسیار احمقانه جنگ بر علیه مسلمانان را انتخاب کردند.وی به کشورهای غربی گفت این جنگ فقط توسط هواپیماها رقم نخواهد خورد بلکه شما هرچه بخواهید از جنگ زمینی دوری کنید باز ما شما را به قلب این جنگ میکشانیم.

جولانی در پیامی با عنوان "لأهل الوفاء یهون العطاء" گفت:مسلمانان نمی ایستند تا شما فرزندنشان را در کشورشان بمباران کنید و بکشید و شما در کشورتان در امان باشید.
هزینه این جنگ را رهبران شما نمی پردازند بلکه شما باید این هزینه را بپردازید و شما باید در مقابل تصمیم رهبران تان ایستادگی کنید و آنها را از این جنگ منصرف کنید.
از سوی دیگر ابومحمد الجولانی به گروهای مخالف بشار اسد نیز هشدار داد که از پیوستن به ائتلاف بین الملی خودداری کنند.

وی افزوده که من به همه جناح ها هشدار میدهم که هیچ گونه همکاری با غرب انجام ندهند،درست است که جماعت دولت (داعش)  بی عدالتی در حق شما انجام داده و رهبران شما را ترور کرد ه و یا اومال شما را از شما گرفته اما هدف غرب از بین بردن شعله های جهاد است.

الجولانی خطاب به گروهای مخالف بشار اسد گفت:هیچ کس نباید فکر کند که غرب و آمریکا آمده تا مسلمانان را از بی عدالتی نجات دهد چراکه اگر اینطور می بود در سه سال گذشته که مسلمانان اهل سنت هزاران کشته و میلیونها زخمی میدادند باید اقدام میکردند.

الجولانی خطاب به مردم لبنان گفت که فرزندانتان را از ارتش که زیردست حزب الله است خارج کنید و به خدمت مجاهدین دربیاورید.

پیش از این پیام نیز سخنگوی جبهة النصرة ابی فراس السوری گفته بود که «ما در جنگی طولانی قرار داریم. این جنگ طی چند ماه و چند سال به پایان نمیرسد، بلکه میتواند دهه ها ادامه پیدا کند. این جنگ علیه جبهه نصره نیست، بلکه جنگ علیه اسلام است» .

amir arsalan khan