💢جان دوریان سخنگوى ائتلاف بین المللى به رهبرى آمریکا در ویدیو کنفرانسى اعلام کرد در ١٠٠ روز عملیات استان نینوا، نیروهاى ائتلاف ١٥ فرمانده و مسئول داعش را به هلاکت رسانده اند.

💢دوریان افزود، در بین کشته شده ها ابو عباس یکى از فرماندهان بلند مرتبه، ابو طاها مسئول زندانى هاى داعش و مسئول امنیت شهر موصل هم دیده میشوند.

💢این سخنگو همچنین گفت، انتظار مى رود در نیمه غربى شهر موصل، داعش به سختى بجنگد که به دلیل نداشتن قدرت کافى، توان کافى براى مقابله با نیروهاى عراقى را نخواهند داشت.