متاسفانه تا این لحظه حتی یک نفر هم از شهرکهای محاصره شده در فوعه و کفریا خارج نشده است !

با اینکه گفته میشد اتوبوس ها به سمت شهرک ها حرکت کرده اند ولی هنوز به شهرک ها نرسیده اند.در این حین منابع ما گفته اند که به اتوبوسها اجازه حرکت نمیدهند!
اما در طرف مقابل و آنچه که توسط پهپادهای نظارتی بصورت زنده از خروج مسلحین از شرق حلب ضبط و نشان داده شده است ؛ حدود 1100 فرد مسلح به همراه خانواده های خود از شرق حلب خارج شده اند و خروج مسلحین ادامه دارد .

از لحظاتی پیش نیز سومین کاروان اتوبوسهای مسلحین آماده شده و آنها نیز به زودی ار شهر حلب خارج خواهند شد .و بدین ترتیب 1500 نفر دیگر نیز به زودی از حلب خارج خواهند شد و در مجموع یعنی 3000 نفر.

نکته جالب تر آنکه امروز مسلحین با راکت های 107 میلیمتری اهالی فوعه و کفریا را هدف قرار دادند انهم درست در  زمانی که آتش بس جهت انتقال اهالی طرفین برقرار شده است !

مسلحین هیچ عهد و پیمانی نمیشناسند ولی ما چطور ؟؟ و پاسخ ما در مواجه با انها چگونه است ؟؟

چه کسی مسئول این بد عهدی است >؟؟؟ مسئولین جواب مظلومین فوعه و کفریا را بدهند .

مسلحین در حال خروج از حلب