همچنان وضعیت در توپخانه راموسه و جنوب غربی حلب ملتهب و سیال هست.

امروز مسلحین همزمان با عملیات گسترده ای که برای تصرف مجتمع نظامی راموسه انجام دادند، جنگ رسانه ای و روانی سنگینی را هم با حمایت رسانه های عربی و غربی جریان غالب به راه انداختند.

بخشی از پیشرویهای مسلحین بر اساس رسانه ها صحیح و برخی پیشاپیش و نادرست بود.

به طور مثال اعلام بعضی رسانه های مسلحین از سقوط دانشکده فنی حدود ظهر صحیح نبود و طبق آخرین خبر ارتش در دانشکده فنی  حضور داشت.

بر اساس خبرهای تایید شده و موقعیب یابی نقاط بر اساس عکسها و فیلم ها تا این لحظه به نظر می رسد منطقه راموسه شامل گاراژ، بخشی از معامل، نانوایی، آشیانه تانک جنوب غرب راموسه و دانشکده های توپخانه و تسلیح راموسه سقوط کرده ولی دانشکده ی فنی تا لحظه ی تحریر خبر هنوز در اختیار ارتش بود.

با این حساب می توان گفت مسلحین تقریبا موفق به شکست محاصره حلب شده اند و برای تایید کامل این مساله بایستی تا فردا صبح منتظر بود تا عکس و فیلمهای بیشتر منتشر شود.

در حال حاضر درگیریهای سنگین در منطقه جریان دارد و بدلیل آتش سنگین مسیر باز شده برای مسلحین قابل استفاده نیست .

پ ن 1:

در مورد پشتیبانی هوایی روس ها میپرسند ، پشتیبانی هوایی در هفته ای که گذشت مناسب بود و روس ها کم  نگذاشتند

پ ن 2:

در مورد تعداد نیروهای مسلحین میپرسند ، مسلحین از نیرویی بین 3 تا 4 هزار نفر بهره مند هستند .

پ ن 3:

در مورد تعداد نیروی ارتش سوریه میپرسند ، بنابه دلایلی که طبق معمول بی پاسخ است ، نیروی کافی در برهه هایی از نبرد به منطقه تزریق نشد و یا دیر رسید .

پ ن 4:

در مورد نیروهای ایرانی و حزب الله و ... میپرسند ، نیروهای غیر سوری در این محور بسیار کم هستند .

لینک نقشه باکیفیت: http://www.mediafire.com/convkey/83f8/ty1usvt17ojl418zg.jpg