امروز موشک دوربرد عماد ، نسل جدید موشک های بالستیک ساخت وزارت دفاع با موفقیت آزمایش شد .
برد عماد جان اعلام نشد :v