داعش حمله ارتش فیلیپین را به شهر ماراوی خنثی کرد و همچنین طی کمینی به کاروان ارتش ، موفق شد تجهیزات و ادوات آنها را مصادره کند.

🔹طبق تصاویر ،تجهیزاتی که بدست داعش افتاده ،حداقل دو دستگاه ماشین زرهی آبی خاکی ساخت آمریکا «m706» و تعداد زیادی سلاح های نیمه سنگین و سبک است.

🔹بنظر می رسد ارتش فیلیپین  تخصص مورد نیاز برای انجام چنین عملیات های ضد تروریستی در مناطق شهری را ندارد ، اما با توجه به استعداد ارتش و شرایط منطقه تسلط داعش بر این شهر نیز طولانی نخواهد بود .