سلام

دیشب فایلی صوتی در فضای مجازی کشور منتشر شد ؛ در این فایل صوتی فردی ناشناس با بیان سخنانی کذب و دروغ مدعی امضای معاهده ی ورود همه ی جانبه و سراسری ارتش و قوای نظامی ایران به داخل کشور سوریه توسط رهبر ایران حضرت امام خامنه ای شد .

در آخر هم این گفته را به سایت تحولات جهان اسلام نسبت داد !

 

این فایل صوتی با قاطعیت توسط ما تکذیب میشه و از شما دوستان تقاضا دارم که هوشیار باشید و فریب رسانه های دشمن رو نخورید .

این روزها هرچند که شمال سوریه دستخوش حوادث مختلف بوده و تروریستهای مزدور غرب و آمریکا در مناطق شمالی سهل الغاب پیشروی های ظاهری داشته اند ؛اما حرکاتی از این دست که به منظور تشویش اذهان عمومی و بر هم زدن تمرکز فکری قوای خط مقاومت و رزمندگان اسلام صورت میگیرد ، نشان از ترس دشمن از شکستهای آتی و عجز دشمن از پیش بینی حرکت بعدی خط مقاومت در سوریه است .

 

مسلحین ترورریست ، منتظر شکستهای سخت از رزمندگان اسلام باشید .

 

ممنونم

لطفا این پیام رو به اشتراک بگذارید.