خط چین زرد نقاط تحت کنترل کردهای یزیدی قبل از حمله ی داعش است . در تصویر دو روستای بورک و دهولا که امروز بدست داعش افتاد مشخص شده .

داعش راه فرار به مناطق شمالی کرد نشین رو هم قطع کرده ..

 

یادم میاد غربی ها خیلی برای شنگال و ایزدی ها سر و صدا میکردند ... پس چی شد ؟ اوونهمه کمک و .. همین بود ..

نمیدونم یه عده چرا آمریکا رو منجی میدونند در صورتی که مشخصه اینها فقط به اقتضای منافعشون حرکتی رو انجام میدند و بس