شهید بزرگوار منوچهر سعیدی به عنوان بسیجی داوطلب با تخصص مهندسی تأسیسات جهت خدمت‌رسانی به روستاهای عراق اعزام شده و مشغول ارائه خدمت به مردم این مناطق بود که در تهاجم کور جریان تکفیری داعش به خیل شهدا پیوست.روحش شاد و یادش تا ابد گرامی باد

/فارس