الله اکبر ...
شهرک استراتژیک الحاضر در جنوب حلب بدست رزمندگان اسلام آزاد شد . :D

امروز ارتش سوریه به کمک رزمندگان مقاومت پیشروی های عالی و بسیار مهمی در جنوب حلب انجام داد.
ارتفاع مهم و راهبردی جبل اربعین در جنوب کفرعبید آزاد شد . با آزاد سازی این ارتفاعات مناطق زیادی از جنوب و اطراف جبل اربعین در تیررس نیروهای ما قرار گرفت و روستاهای اطراف از لحاظ نظامی سقوط کرده محسوب میشند .
کمی آنطرف تر سرانجام پس از چند روز فشار و حملات پیوسته به شهرک الحاضر ؛ مسلحین تروریست مجبور به عقب نشینی از این شهرک شدند و الحاضر آزاد شد .بدین ترتیب تلیلات هم از لحاظ نظامی سقوط کرده محسوب میشه.

با تصرف الحاضر یکی از اهداف اولیه ارتش برای رسیدن به بزرگراه حلب دمشق تحقق پیدا کرد .
خیلی دوست دارم چند تا از استراتژی های پیش رو و در ادامه ی راه پیشروی های جنوب حلب ؛ از دیدگاه خودم رو بیان کنم ولی خب متاسفانه از لحاظ امنیتی و رصد مسلحین معذورم :/

دعا برای رزمندگان اسلام فراموش نشه
 

نقشه با کیفیت : http://s3.img7.ir/yyc48.jpg

South_Aleppo_1km_cut1_12nov_20aban.JPG