زینب سلمان، علوی اهل روستای صافیتا ی استان طرطوس ، تک تیرانداز گارد ریاست جمهوری سوریه ، دیشب در داریا ،ریف غربی دمشق ، شهید شد.

 

n2u1c21yjrfv5girznt0.jpg

/صفحه فعال سوریه